Pracownia Konserwacji I Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych

Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych Renova sp. z o.o. Warszawa

konserwacja zabytków | badania i projekty konserwatorskie | specjalistyczne opinie i ekspertyzy

Siedziba Spółki / Biuro Zarządu:

00-678 Warszawa, ul. Wilcza 42/14

tel. +48 22 622 27 92, faks +48 22 625 65 83

email: info@renova.waw.pl

Oddział Niemcy / Technisches Büro:

D-65343 Eltville, Taunusstrasse 1

tel. +49 6123 7909 580, faks +49 6123 7909 581

Ta stronia nie używa ciastek i jest w przebudowie!